Woonkamer verzorgingstehuis

Een organisch vormgegeven ruimte met daarin drie draaiende schijven zorgen ervoor dat de ruimte continu verandert. De verandering, die voelbaar is qua warmte en zichtbaar is in het verdwijnen van het uitzicht, maakt dat ouderen in beweging blijven om steeds op zoek te gaan naar een nieuwe (zit)plek.
Door steeds een nieuwe plek te zoeken is de kans groter dat ze nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen; iets wat in huidige situaties vrijwel nooit gebeurt doordat ouderen (vaak) een eigen zitplek hebben. Wanneer (slechthorende) ouderen een gesprek met elkaar willen voeren is dit in deze woonkamer geen probleem: de akoestische koepels zorgen er namelijk voor dat men elkaar goed kan verstaan. Het laatste element dat deze ruimte uniek maakt is dat deze kan worden betreden en bewandeld zonder rollator of wandelstok. Het interieur is zo ontworpen dat een oudere nooit meer dan twee stappen zelfstandig, zonder steunpunten, hoeft te zetten. Er is altijd houvast in de buurt.

-1