Tafel

Met dit tafelontwerp heb ik de grenzen tussen 'het individu' en 'het samenzijn' opgezocht. De overgang hiertussen wordt benadrukt door een handeling die door middel van samenwerking moet worden uitgevoerd.

-4