Afstudeerproject 'Dialoogbank' - Individu binnen het collectief

De tegenstelling tussen ‘individu’ en ‘collectief’ is iets wat mij al jaren inspireert als onderzoeker en ontwerper. Ik streef er altijd naar iets te ontwerpen wat individuen een plek biedt binnen een groter geheel. Dit bereik ik in sommige gevallen door bijvoorbeeld een duidelijke (voel- en zichtbare) grens tussen ‘individu’ en ‘collectief’ te creëren, of juist door een (onmerkbare) overgang vorm te geven.

Tijdens mijn studie ben ik mij steeds meer gaan interesseren in het (willen) oplossen van maatschappelijke probleemsituaties d.m.v. ruimtelijke ontwerpen. Vanuit theoretisch en praktisch onderzoek creëer ik ontwerpen die de gebruikers handelingen aanreiken die hen bewust kunnen maken van hun eigen individualiteit/collectiviteit en hen sturen in hun gedrag en/of denkwijze.

Voor mijn afstudeerproject heb ik mij gericht op pestgedrag onder middelbare scholieren. Ik heb een meubel ontworpen gebaseerd op groepsgedrag onder pubers. Door in te spelen op tussenruimtes en ooghoogtes ontstaan er plekken voor buitenstaanders in de groep.

Bekijk hieronder de foto's van het eindresultaat en het volledige procesboek.

1